Tuyển dụng nhân sự phục vụ cho dự án bảo dưỡng Daily Maintenance nhà máy Long Sơn

Tuyển dụng nhân sự phục vụ cho dự án bảo dưỡng Daily Maintenance nhà máy Long Sơn

Tuyển dụng nhân sự phục vụ cho dự án bảo dưỡng Daily Maintenance nhà máy Long Sơn

Tuyển dụng nhân sự phục vụ cho dự án bảo dưỡng Daily Maintenance nhà máy Long Sơn

Tuyển dụng nhân sự phục vụ cho dự án bảo dưỡng Daily Maintenance nhà máy Long Sơn
Tuyển dụng nhân sự phục vụ cho dự án bảo dưỡng Daily Maintenance nhà máy Long Sơn

Tuyển dụng nhân sự phục vụ cho dự án bảo dưỡng Daily Maintenance nhà máy Long Sơn

 Ocean invest đang tìm kiếm nhân lực cho các vị trí sau:
Để phục vụ cho việc bảo dưỡng Daily Maintenance nhà máy Long Sơn (dự kiến huy động từ 14/03/2023),
1) HSE Supervisor (02 người)
2) Rotating Technician (02 người)
3) Instrument & Analyser Technician (02 người)
4) Electrical Technician (02 người)
5) Helper (21 người) gồm Mechanical 6 người, Electrical 6 người, Instrument 9 người
Yêu cầu chung:
- Có chứng chỉ, bằng cấp liên quan
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí ứng tuyển đối với vị trí 1,2,3,4.
2 năm kinh nghiệm trở lên đối với vị trí số 5 (Helper),
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí liên quan đến công tác bảo trì, bảo dưỡng cho các nhà máy Điện, Đạm, Lọc hóa dầu…
- Yêu cầu biết tiếng Anh ở vị trí số 1, 2,3,4
 

x
Giỏ hàng của bạn
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!